Ik train docenten en studenten in het gebruik van ICT in het onderwijs.